Gwarancja

Pewność jakości usług

Gwarancja na usługi stomatologiczne

Będąc głęboko przekonanym o wysokich kwalifikacjach naszego zespołu, współpracujących z nami laboratoriów dentystycznych i jakości wykorzystywanych przez nas materiałów stomatologicznych wszystkie nasze usługi są objęte gwarancją.

Warunkiem otrzymania gwarancji są wizyty kontrolne co 6 miesięcy, w czasie których ma miejsce przegląd stanu uzębienia i ocena higieny jamy ustnej oraz wykonanie oczyszczenia zębów z osadów.

Czas trwania gwarancji

(liczony od dnia wizyty, na której zakończono wykonywanie usługi stomatologicznej):

  • wypełnienia – 1 rok,
  • stałe uzupełnienia protetyczne jak korony i mosty licowane porcelaną – 2 lata,
  • implanty – 5/10 lat.

Gwarancja nie obejmuje:

  • prac tymczasowych,
  • prac wykonanych na wyraźne życzenie Pacjenta, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczeniu lub braku gwarancji.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku:

(liczony od dnia wizyty, na której zakończono wykonywanie usługi stomatologicznej):

  • stwierdzonej przez dentystę niedostatecznej higieny jamy ustnej Pacjenta,
  • nieprzestrzegania dat zalecanych wizyt kontrolnych,
  • nieszczęśliwych wypadków, niezwiązanych z jakością wykonanego leczenia,
  • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
  • współistniejących chorób ogólnych wpływających na zdrowie narządu żucia, jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza.

Przypominamy, że warunkiem powodzenia leczenia i zachowania gwarancji jest odbywanie w naszych gabinetach wizyt kontrolnych minimum co 6 miesięcy.

Zapraszamy do naszych gabinetów

Odzyskaj pewność siebie
z NeoDentis

Logo dentysta Gdynia neodentis

NeoDentis

Bożena Szatan

Starodworcowa 1E/3,
81-575 Gdynia